Home وصف وتقرير المقررات

وصف وتقرير المقررات

قسم الرقابة المحاسبية والمالية

وصف مقرارات المرحلة الاولى

 اللغة التخصصية 

مــــــــــبادئ التسويق

أســــــــاسيات الأقتصاد

الــــــــرياضيات

  المدخل لدراسة القانون

مبـــــــــــادئ محاسبة

ديـــــــــــــــــــمقراطية

الاحصــــــــــاء 

 

وصف مقرارات المرحلة الثانية

الاقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاد الجــزئي

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون التــــــجاري

إدارة الأمــــــــــــــــــــــــــــدادات اللوجستية

أقتـــــــــــــــــــــــــــــصاديات الاعـــــــــمال 

مــــــــــصطلحات محاسبية باللغة الانكليزية

أقتصاديــــــــــــــــــــات الفساد والحوكمة     

المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــة المتوسطة

وصف مقرارات المرحلة الثالثة

محاسبة التــــــــــــــــكاليف

الرقابـــــــــــــة المــــــــالية

محاســـــــــــــــبة متقدمة

الاقتــــــــــــــــــصاد الكلي

التدقيــــــق الداخــــــــلي

النظام المحاسبي الموحد 

             

وصف مقرارات المرحلة الرابعة

بحـــــــــــــــــــوث عمليات

التدقيــــــــــــــق الداخلي

           المــــــــــــــــــــــــــــالية العامة

محاســبة تكاليف متقدمة

المحاسبة الادارية

Comments are closed.